Skillnaden mellan kreditkort och betalkort

Vad är skillnaden mellan kreditkort och betalkort?

De populära kredit och betalkorten finns överallt och används av miljontals människor varje dag. Likheterna mellan dessa kort är många men det finns också ett par saker som skiljer dom åt.

Kreditkort

Ett kreditkort är en typ av kontokort där man som innehavare av kortet har en beloppsgräns som inte går att övertrassera. Beloppet är varje månad alltid detsamma men hur mycket kredit varje kortägare beviljas är upp till respektive bank som utfärdat kortet. Man kan både betala med det samt ta ut kontanter från kortet.

Det är bekvämt att ha ett kreditkort och man behöver inte oroa sig för att pengarna tar slut mitt i månaden. Kortet kan användas av både privatpersoner och små som stora företag. Det får nyttjas när som helst till dess att beloppsgränsen är uppnådd.

Fakturorna som skickas ut en gång i månaden genereras via din bank eftersom att det är den bank du har som utfärdar själva kortet. En del väljer att få räkningen genom e-faktura medan andra hellre vill ha pappersfaktura. Hur lång tid man har på sig att betala fakturan varierar. Oftast handlar det om fyrtiofem till femtiofem dagar.

Betalkort

Ett betalkort är den typ av kort som passar för personer som inte har möjlighet att betala hela beloppet på en gång utan behöver ha lite extra tid på sig. Det innebär att man kan välja hur beloppet ska dras. Antingen belastas kontot direkt eller så skickas en faktura. Kortet kan användas av både privatpersoner och små som stora företag.

Fakturan på det totala beloppet kommer endast en gång i månaden. Det så kallade anståndet som beviljas ger kortinnehavaren ytterligare trettio till fyrtiofem dagar på sig att betala.  Vilken dag i månaden som fakturen kommer kan variera. Vid månadens senare inköp kan faktureringen dröja till månaden därpå.

Skillnaderna

Den allra största skillnaden mellan ett kredit och betalkort är alltså att när man betalar med kreditkortet belastas alltid den så kallade krediten. Men om man istället drar sitt betalkort kan man välja om pengarna ska dras från sitt konto eller ta det från krediten som är sammankopplad mot kortet.  En annan skillnad är att avgiften för ett kreditkort oftast är något högre än kostnaden för ett betalkort. Ibland gäller heller inte samma regler för insamling av poäng till bonusar och förmåner. Detta kan dock skilja sig åt mellan de olika bankerna.

Förutom dessa skillnader är korten av typerna betal och kreditkort snarlika och det är lätt att blanda ihop dom. Många banker har också slagit ihop de olika typerna som ett och samma kort.